info@gpecc.vn
(+84) 969 262 032
Bỏ thế độc quyền của EVN cho mua điện trực tiếp từ nhà máy