info@gpecc.vn
(+84) 969 262 032
DỰ ÁN

Công ty gỗ An Cường - Bình Dương

 • Vị trí: Đất Cuốc, Bình Dương
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần InterSolar
 • Quy mô: 5,5 MWp
 • Tổng đầu tư: 77 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020

Công ty Slighting - Đồng Nai

 • Vị trí: Long Thành – Đồng Nai
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện Sạch (Gpecc)
 • Quy mô: 950 KWp
 • Tổng đầu tư: 13,3 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020Công ty may Đổng Phú Cường - Đồng Nai

 • Vị trí: Định Quán – Đồng Nai
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện Sạch (Gpecc)
 • Quy mô: 4,8 MWp
 • Tổng đầu tư: 67,2 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020

 
Dự án tại TP Pleiku - Gia Lai

 • Vị trí: TP Pleiku – Gia Lai
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Hùng Gia Lai
 • Quy mô: 2,3 MWp
 • Tổng đầu tư: 32,2 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020

 

 

Công ty may Langham - Tây Ninh

 • Vị trí: Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng tái tạo Việt Nam
 • Quy mô: 2,1 MWp
 • Tổng đầu tư: 29,4 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020Trang trại ĐMT tại Tri Tôn - An Giang

 • Vị trí: Tri Tôn – An Giang
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện Sạch (Gpecc)
 • Quy mô: 12,5 MWp
 • Tổng đầu tư: 175 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020

Khu công nghiệp Ánh Hồng, Long An

 • Vị trí: Khu công nghiệp Ánh Hồng – Long An
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Green Energy Việt Nam
 • Quy mô: 1,76 MWp
 • Tổng đầu tư: 24,6 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020

Khu công nghiệp Phú Tường, Đức Hòa, Long An

 • Vị trí: Khu công nghiệp Phú Tường – Long An
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH ISC Long An
 • Quy mô: 2,1 MWp
 • Tổng đầu tư: 29,4 tỷ đồng
 • Hoàn thành: 2020